Giảm diện tích lúa, tăng diện tích ngô

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết trong năm 2015 sẽ tiếp tục cắt giảm diện tích trồng lúa, đặc biệt là tại các vùng thiếu nguồn nước như Nam Trung Bộ, Tây Nguyên…
Giảm diện tích lúa, tăng diện tích ngô
Giảm diện tích lúa, tăng diện tích ngô
Giảm diện tích lúa để tăng diện tích ngô.
Theo đó, trong năm 2015, dự kiến cả nước sẽ giảm khoảng 104.000 ha diện tích gieo trồng lúa để chuyển sang trồng một số cây hàng năm khác, đặc biệt là cây ngô. Dự kiến, tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm sẽ đạt 7,68 triệu ha với năng suất bình quân57,1 tạ/ha, sản lượng đạt 43,85 triệu tấn.
Bộ NN&PTNT cho biết, bên cạnh việc tăng cường chuyển giao, ứng dụng các giống lúa có giá trị thương mại cao, xây dựng và phát triển chương trình thâm canh lúa đồng bộ hơn, Bộ sẽ xây dựng những đề án quy hoạch tạo thuận lợi cho nông dân chuyển từ trồng lúa sang trồng cam, chuối và một số loại cây ăn quả khác đang có thị trường thuận lợi, thu nhập cao.
Riêng với cây ngô, Bộ NN&PTNT dự kiến sẽ mở rộng diện tích lên 1,23 triệu ha, tăng53 ngàn ha so với năm 2014; dự kiến năng suất bình quân 46 tạ/ha, sản lượng 5,66 triệu tấn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *