Phú Yên: Triển khai tái cơ cấu nông nghiệp

Ngày 7/1, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia

Phú Yên: Triển khai tái cơ cấu nông nghiệp
Phú Yên: Triển khai tái cơ cấu nông nghiệp

tăng và phát triển bền vững. Phú Yên là tỉnh có diện tích lúa, mía lớn ở khu vực miền Trung…

Theo đó, từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh tập trung nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp… Trước mắt, giai đoạn 2015 – 2020 phấn đấu tốc độ gia tăng ngành nông nghiệp bình quân đạt từ 3,5 – 4,5%/năm; đến năm 2020, thu nhập của các hộ gia đình nông thôn tăng gấp 3,5 lần so với năm 2008, cơ bản không còn hộ nghèo và 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt mục tiêu trên, trong năm 2015,

Phú Yên tập trung xác định một số sản phẩm chủ yếu, có lợi thế để triển khai phát triển hiệu quả nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Cụ thể, trong trồng trọt, tiếp tục phát triển cây lúa lai, bắp lai để đảm bảo an ninh lương thực; ổn định vùng nguyên liệu mía, sắn nhằm tạo ra các vùng sản xuất nông sản hàng hoá chuyên canh tập trung. Về thủy sản, triển khai các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với ngư dân nhằm khai thác hiệu quả gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tổ chức SX cá ngừ theo chuỗi giá trị; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến và xuất khẩu thủy sản… Đối với lâm nghiệp, đầu tư phát triển theo hướng nâng cao giá trị rừng sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng… Phú Yên có 26.000 ha lúa, khoảng 20.000 ha mía, 23.000 ha sắn, hơn 165.000 ha rừng, sản lượng khai thác thủy sản bình quân hàng năm trên 50.000 tấn. Năm 2014, giá trị SX nông lâm nghiệp và thuỷ sản hơn 9.796 tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm 2013.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, năm 2014, bước đầu thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp của tỉnh có bước tăng trưởng khá. Duy trì mức tăng trưởng của ngành cao hơn so với năm 2013 là 2,6%. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/năm, tăng hơn 4 triệu đồng so với năm 2013. Toàn tỉnh đạt bình quân 10,31 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó có 1/88 xã đạt 19/19 tiêu chí….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *