Quảng Nam: 30.000 nông dân được chuyển giao kỹ thuật…

Ngày 7/1, Sở NN-PTNT Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến nông giai đoạn 2010-2014 và định hướng trong thời gian tới….

Mô hình trồng dưa VietGAP
Mô hình trồng dưa VietGAP

Ông Trần Văn Tương, GĐ Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư Quảng Nam cho biết: Trong 5 năm qua (2010-2014) trung tâm đảm nhận nguồn kinh phí 23,9 tỷ đồng, qua đó đã tổ chức 750 lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho hơn 30.000 lượt nông dân tham gia. Riêng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trung tâm tổ chức 21 lớp với 630 học viên.

Đặc biệt, trung tâm triển khai thực hiện 150 mô hình trình diễn các loại, với 370 điểm trình diễn và trên 6.500 nông dân tham gia.

Ngoài ra, trung tâm xây dựng nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn; mô hình sử dụng chế phẩm sinh học để SX phân bón; thâm canh lạc giống mới; SX hoa, rau… Riêng lĩnh vực chăn nuôi, đã thực hiện thành công nhiều mô hình như: Chăn nuôi heo nạc đảm bảo vệ sinh môi trường, chăn nuôi trên nền đệm lọt sinh học, cải tạo đàn bò và vỗ béo bò thịt ở miền núi. Chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Muộn, PGĐ Sở NN-PTNT Quảng Nam đề nghị trong thời gian tới Trung tâm Khuyến nông – khuyến ngư tỉnh không ngừng đổi mới các nội dung, phương pháp trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm trong thời gian qua.

Đặc biệt đẩy mạnh xây dựng các mô hình, dự án khuyến nông nhằm đáp ứng yêu cầu dụng khoa học công nghệ, ưu tiên ứng dụng giống mới, công nghệ sinh học, SX VietGAP……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *